• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
 
         

การตรวจการได้ยินในคนทำงาน
การสูญเสียการได้ยิน ที่เกิดจากเสียงดังนั้นมี 2 ชนิดได้แก่
- การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว (Temporary hearing loss)
- การสูญเสียแบบถาวร (Permanent hearing loss)

งานบริการตรวจสุขภาพ
+ งานบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
+ งานตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ (Mobile Check Up)
บริการตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาล
ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรด้วยระบบ ONE STOP SERVICE ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
การตรวจสมรรถภาพปอด
การตรวจสมรรถภาพปอด เป็นการตรวจที่สำคัญและมีประโยชน์ในด้านการวินิจฉัย
ประเมินผล และติดตามการรักษา โรคทางระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดที่เกิดจาก
การทำงาน, โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการบอกถึง
ความเสื่อมของหน้าที่ระบบทางเดินหายใจก่อนที่ผู้ป่วย
 
 
 
 
บริษัท เอ็น วี เฮลท์แคร์ จำกัด N V HEALTHCARE CO.,LTD.
9/999 ถ. ปัญญารามอินทรา แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงาน บริษัท เอ็น วี เฮลท์แคร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560
ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ ด้วยข้อมูลภาพในเว็ปไซต์นี้ถูกต้องตามกฤหมายลิขสิทธิ์
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด